Stéphanie Vernet

stephanie@thepicturebookagency.com